Det er meget individuelt, hvornår man føler et behov for at bestille en akut tandlægetid – men uanset, hvordan man vender og drejer det, er tandsmerte noget så ubehageligt, og det er derfor ikke noget, man skal gå med i for lang tid.

Smerte i tænderne kan være opstået af flere forskellige årsager. Det kan for eksempel være ved betændelse i tandkødet, hvilket i sig selv lyder uskyldigt nok, men undervurder det endelig ikke, da betændelse i tandkødet kan være begyndelsen på paradentose, også kendt som de løse tænders sygdom. Paradentose er en alvorlig sygdom i munden, og skal helst behandles med det samme, så en erfaren og kyndig tandlæge på Nørreport kan forhindre yderligere udvikling af betændelsen. Oplever man derfor smerte i tandkødet, eller ved man med sikkerhed, at man har betændelse i tandkødet, skal man kontakte en tandlæge hurtigst muligt.

En anden årsag til smerter i munden kan være en tandbyld. En tandbyld opstår når der dannes en samling af bakterier, og vil i løbet af nogle få dage vokse sig stor. Hvis man oplever en tandbyld, eller har man mistanke om en tandbyld, skal man endelig booke en akut tid hos en kompetent tandlæge i København, da tandbylden skal drænes for betændelse. Bliver tandbylden ikke drænet og fjernet, vil denne nemlig komme igen. Tandbylder ses ofte ved frembrud af tænder – det vil sige, hvis en visdomstand er ved at vokse frem, men der ikke er plads til den i kæben, så vil der være en risiko for, at der dannes en tandbyld.

Der kan også være mange andre årsager til smerte i munden og tænderne: Rodbetændelse, tandfrembrud, hvis man er stødt på noget med kæben, huller og mange flere ting.

Skulle der være lidt ventetid, før tandlægen har mulighed for konsultation, kan man selv gøre lidt for at lindre smerten. Foruden smertestillende som Panodiler, kan man rense munden i varmt vand eller forsøge at fjerne madrester mellem tænderne – dette kan nemlig sidde og danne et tryk mellem tænderne og tandkødet. Man kan også forsøge sig med is eller et koldt omslag, for at mindske hævelsen eller for at forbygge en hævelse – kulden kan også nogle gange virke lettere bedøvende.

Uanset hvad smerten end måtte være, skal man endelige ikke tøve med at kontakte en tandlæge. Ring derfor til en dygtig tandlæge, forklar situationen og smerterne, og så vil denne hjælpe dig hurtigst muligt.

www.kbhtand.dk

www.kbhtand.dk/akutbehandling/

 

Tandlægerne ved Nørreport I/S

Nørre Voldgade 27

1358 København K

33 15 35 30

Paradentose er en tandlidelse, som opstår grundet tandkødsbetændelse. Tandkødsbetændelsen kan sprede sig, hvor kæbeknoglen i sidste ende kan blive angrebet af betændelsen, hvoraf tænderne er i risiko for at falde ud. Paradentose opleves af mange danskere én til flere gange i livet. Ifølge statistikken bliver helt op til 40% af den danske befolkning ramt af paradentose på et tidspunkt i livet. Det er dog særligt personer fra 40 år og opefter, som bliver ramt af paradentose. Der er heldigvis adskillige forebyggende samt behandlende tiltag, som kan udføres med henblik på at undgå at blive tandløs som konsekvens af paradentose.

Sådan opdager du selv paradentose
Der findes mange forskellige grader af paradentose, men jo før tandlidelsen opdages, jo hurtigere kan der forebygges mod, at tandlidelsen udvikler sig. Du kan selv være opmærksom på ømhed i tandkødet – for eksempelvis under spisning eller under tandbørstning. En blødning fra tandkødet er også tegn på paradentose. Det er dog ikke altid, at disse små symptomer bemærkes i hverdagen, og af den grund er det i langt de fleste tilfælde til de regelmæssige tandeftersyn hos tandlægen, at den begyndende paradentose opdages.

Sådan kan din tandlæge opdage paradentose
Til de regelmæssige tandeftersyn får din tandlæge god mulighed for at opdage begyndende tandproblemer, herunder blandt andet paradentose. I tilfælde af tegn på paradentose vil din kompetente tandlæge fra Lyngby tilrettelægge en behandlingsplan til dig for at hindre yderligere udvikling af tandlidelsen. Denne behandlingsplan vil blandt andet bestå af en dybdegående rensning af tænderne for at fjerne alt nuværende plak og belægninger, så risikoen for ny betændelse fjernes. Som del af behandlingsplanen vil du også modtage individuel rådgivning om din børsteteknik, så den kan optimeres med henblik på at forebygge mod yderligere paradentose i fremtiden.

Pas godt på dine tænder, og behold dem alle
Det er således muligt at behandle paradentose før, at lidelsen er så slem, at du mister dine tænder. Det er dog altafgørende, at du generelt har en god tandhygiejne, så risikoen for betændelse i mundregionen mindskes. Samtidigt bekræfter de relativt små symptomer på paradentose, at det er vigtigt, at du altid tager til de regelmæssige tandeftersyn. Så har tandlægen mulighed for at opdage de begyndende tandproblemer før, at de bliver et reelt og konsekvensgivende problem. Hvis du ikke allerede er tilknyttet en tandlæge, så bør du hurtigst muligt booke en tid hos den tandundersøgende tandlæge i Virum, hvor du kan sikre dig, at du ikke er på vej til at få paradentose eller andre tandproblemer.

Lyngby Tandplejecenter
Lyngby hovedgade 29, 2 sal
2800 Kgs. Lyngby

www.tandlaegelyngby.dk

Erfaren tandlæge nær Bagsværd

 

 

Dette spørgsmål stiller mange patienter både sig selv og deres tandlæge, når de står over for en rodbehandling. Det er helt naturligt at ville undgå smerter, men dog frygter nogle mennesker smerter i så høj en grad, at det leder til frygt i forbindelse med tandlægebesøg.

Heldigvis kan rodbehandlinger i dag foretages smertefrit, og får du lavet en rodbehandling hos en dygtig tandlæge i Køge, kan du se frem til en rolig behandling uden smerter.

Vejen til smertefri rodbehandling

Når en rodbehandling ikke gør ondt, skyldes det, at langt størstedelen af alle tandlæger tilbyder bedøvelse i forbindelse med behandling.

Bedøvelse lægges med en tynd nål, inden behandlingen går i gang. Det kan give et lille prik og en strammende fornemmelse, når bedøvelsen gives, men dette er den eneste smertepåvirkning, du vil mærke under hele processen. Bedøvelsen medvirker ikke alene til, at du undgår smerter, men også til at der skabes et godt arbejdsmiljø for tandlægen, så behandlingen forløber så effektivt og hurtigt som muligt.

Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan få almindelig lokalbedøvelse, kan du drøfte alternative former for smertelindring med din tandlæge.

Effektivt behandlingsudstyr

Men bedøvelse er ikke ene om at sikre dig en smertefri behandling. Moderne udstyr og behandlingsteknikker medvirker nemlig til at gøre behandlingsprocessen så optimal som mulig.

En rodbehandling indledes altid med at tage røntgenbilleder, og da røntgenteknikken er præcis og overbliksskabende, hjælper denne teknik din tandlæge med at indkredse behandlingsbehovets omfang.

Under selve behandlingen benytter tandlægen sig af rodfile, som er de instrumenter, der fjerner og udrenser for bakterier. Med en helt særlig udformning er disse rodfile så tynde, at de kan gå ned i rodkanalen og effektivt fjerne bakterier. Rodfile findes i forskellige tykkelser, og hvilken størrelse, der skal bruges til din rodbehandling, bestemmes på baggrund af røntgenbilleder.

Dagene efter behandling

Når du får bedøvelse ved en rodbehandling, undgår du smerter, mens behandlingen står på. Dog er det almindeligt at opleve lettere smerter eller ubehag, når bedøvelsen fortager sig i timerne efter endt behandling. Disse smerter kan holdes nede med almindelige smertestillende tabletter.

Da en rodbehandling indebærer en udboring af tanden samt arbejde i og omkring tandnerven, er det naturligt, at den pågældende tand vil være påvirket i dagene efter behandlingen. Smerterne vil gå over i ømhed inden for et par dage. Tiltager smerten i tanden, bør du altid kontakte din tandlæge.

Tandlægehuset Køge
Bjerggade 7
4600 Køge
56 65 14 04

Links:
http://koegetand.dk/
http://koegetand.dk/behandlinger/rodbehandling

En rodbehandling har til formål at fjerne bakterier og dødt nervevæv i en tand, som er blevet beskadiget. Patienter, som har behov for en rodbehandling, har ofte ondt i den pågældende tand, og derfor skal behandlingen afhjælpe smerterne og sikre tandens sundhed.

Ikke desto mindre oplever nogle patienter, at deres smerter fortsætter selv efter de har fået lavet en rodbehandling. Hvad dette skyldes, og hvad der kan gøres ved problemet, får du svaret på lige herunder.

Smerter efter rodbehandling

Hvorfor giver rodbehandling smerter?

Tandlægers største udfordring i forbindelse med rodbehandlinger er rodkanaler. Ikke alle tænder har lige mange rodkanaler – nogle har blot én, mens andre har flere. Rodkanalers form er meget forskellige, og da det ikke er muligt at se ned i rodkanaler, er der ved en rodbehandling risiko for, at behandlingen ikke fjerner alle bakterier.

Hvis ikke alle bakterier fjernes, kan disse fortsætte med at skabe problemer inde i tanden, og det er således ofte tilbageværende bakterier, der er skyld i, at patienter har smerter i en rodbehandlet tand. I sådanne tilfælde vil der foretages en ny rodbehandling, og om nødvendigt en rodspidsoperation.

Hvis smerterne først opstår lang tid efter endt rodbehandling, skyldes smerterne ofte, at rodbehandlingen ikke længere holder tæt. Også her vil en ny rodbehandling være nødvendig – eventuelt suppleret med påsætning af krone.

Typiske kendetegn

Da en rodbehandling indebærer udboring af tandsubstans, er det almindeligt, at der forekommer smerter umiddelbart efter behandlingen. Disse smerter varer typisk ved et par dage, gå over i ømhed for til sidst at forsvinde helt.

Dette er langt oftest tilfældet, men for nogle patienter forsætter smerterne. Patienter med længerevarende smerter i rodbehandlede tænder oplever ofte konstante smerter, der forårsager en dunkende fornemmelse i munden. Fordi smerterne er konstante leder det til tandpine, der kan være yderst smertefuldt. Nogle patienter oplever også en følelse af tryk under tanden.

Kontakt din tandlæge

Hvis du har smerter i en rodbehandlet tand, bør du søge tandlægehjælp hurtigst muligt. Smerter er kroppens måde at fortælle dig på, at noget er galt, og derfor bør du altid lytte til din krop, hvis du har ondt.

Ved en grundig undersøgelse hos en tandlæge i Birkerød, kan du få hjælp til at komme dine smerter til livs. Hvis du har fået lavet en rodbehandling, vil der blive taget røntgenbilleder, som kan hjælpe med at finde årsagen til smerterne, og på denne baggrund vil der blive lagt en individuel behandlingsplan.
Tandlægerne Helle & Kim Nielsen
Hovedgaden 24
3460 Birkerød
45 81 85 85

Find den rette tandlæge

Leder du efter en ny tandlæge i Grenå, som kan hjælpe dig med at sikre dine tænders sundhed? Men er du i tvivl om, hvordan du finder og vælger den rette?

Det har stor betydning for din tandsundhed, at du er glad for din tandlæge. Derfor er det også vigtigt, at du ikke blot vælger den første den bedste, men i stedet sætter dig ind i, hvilke kvaliteter ved en tandlæge, der betyder mest for dig.

Tre tips til dig

  1. Vælg en tandlæge, du føler dig tryg ved

Mange mennesker lider af tandlægeskræk, og en af de hyppigste årsager til, at tilstanden forbliver ubehandlet, er, at mange ikke tør tale med deres tandlæge om problemet. For at undgå et sådant problem og du i stedet føler dig tilpas ved at gå til tandlæge, er det en god idé at gå efter din mavefornemmelse, når du skal finde en ny tandlæge.

Opsøg derfor forskellige klinikker, tal med forskellige tandlæger og lad dine fornemmelser være med til at afgøre, hvem du vælger. Dette er den sikre vej til en tandlæge, hvor du føler dig i trygge hænder.

  1. Kig på udbuddet af behandlinger

Ikke alle tandlæge tilbyder alle behandlinger. Når du skal finde den rette tandlæge, bør du derfor kigge på de forskellige behandlingstilbud og overveje, om den enkelte tandlæge kan tilbyde dig de behandlinger, du har brug – både her og nu og i fremtiden.

Ved du eksempelvis, at du skal have lavet et implantat, er en tandlæge i Grenå, som tilbyder implantatbehandling derfor at foretrække.

  1. Overvej afstanden til tandlægen

Mange mennesker går kun til tandlæge en gang om året, men ikke desto mindre kan der opstå akutte tilfælde, hvor det er vigtigt hurtigt at komme til tandlæge. I sådanne tilfælde er det en fordel, at tandklinikken ikke ligger langt væk. Derfor er det et godt tip at overveje afstanden fra dit hjem til tandklinikken, så du hurtigt kan få hjælp, hvis uheldet skulle være ude.

Ny patient

Som ny patient ved en tandlæge i Grenå, skal du ikke bekymre dig om, hvordan din journal og andre personlige oplysninger overføres fra din gamle tandlæge til din nye. Din nye tandlæge kan nemlig indhente alle informationer elektronisk, så der er styr på alle detaljer, inden du besøger den nye tandklinik første gang.

Dette gør det nemt at skifte tandlæge, og således er det ikke praktiske forhold, der skal afholde dig fra at skifte tandlæge.
Tandlægehuset Grenaa
N.P. Josiassensvej 6
8500 Grenaa
86 30 10 22