tandtekniker

Som tandlæge har du mulighed for at fordybe dig i et bestemt område eller en speciel slags behandling. Dette er netop tilfældet med en tandtekniker, som har specialiseret sig i tandproteser, så du kan få et perfekt og velfungerende tandsæt.

Tandteknikeren ordner dine knækkede tænder

Mange personer døjer desværre med én eller flere knækkede tænder. Manglen på et fuldt tandsæt har fysiske konsekvenser på blandt andet din tyggefunktion samtidigt med, at der i høj grad også kan være psykiske konsekvenser med bl.a. dårligt selvværd på grund af de manglende tænder til at gøre smilet fuldendt og flot. Af både fysiske og psykiske årsager bør du kontakte en tandtekniker og tandlæge fra Aalborg, som har stor erfaring i at udvikle tandproteser til at erstatte knækkede tænder, hvis du ønsker et komplet og flot tandsæt. Her er tandteknikeren din nye bedste ven.

Fra grim sølvplombe til naturlig protese

Førhen fravalgte mange personer at få indsat en erstatning for de knækkede tænder, da det var knapt så attraktivt at få erstattet tanden med sølv eller andet materiale, som var synligt for omverdenen. I dag er dette heldigvis ikke tilfældet længere, da det nu er muligt at fremstille naturlige tandproteser, som ligner dine andre tænder, så du kan undgå både de fysiske og psykiske konsekvenser, hvis du skader én eller flere tænder.

Typer af proteser

Der eksisterer to typer af proteser, som benyttes i dag. Delprotesen henvender sig til personer, som stadig har tænder tilbage i munden, så bøjlen fra delprotesen kan sættes fast på de andre tænder. Helprotesen henvender sig derimod til de personer, som har mistet alle tænder. Helprotesen er også det bedste for valg for personer med få tænder tilbage, som er i meget dårlig stand. I de situationer er det bedre at slippe helt af med de sidste tænder i dårlig stand, så der i stedet kan laves en helprotese fra start af. Helprotesen holdes fast via din gane og fungerer, som var det dine egne tænder.

Find en tandtekniker nær dig

Har du allerede mistet mange tænder, eller er flere af dem blot i dårlig stand? Tænder af dårlig kvalitet er hverken flotte eller funktionelle, og du bør derfor overveje om en tandprotese er noget for dig. Jo længere du venter, jo større konsekvenser når der at opstå – både hvad angår fysiske og psykiske konsekvenser. I forbindelse med det regelmæssige tandeftersyn eller ved kontakt til din tandlæge kan du undersøge mulighederne for en tandprotese til dig. Det er desværre ikke alle tandlægeklinikker, som har en fast tandtekniker tilknyttet. Hvis ikke din nuværende tandlæge er uddannet tandtekniker, kan din nuværende tandlæge højst sandsynligt henvise dig til en specialiseret tandtekniker i Aalborg eller i din nærmeste by, så du hurtigt kan få funktionelle og flotte tænder.

 

Tandlægerne Nørregade 19

Nørregade 19

9000 Aalborg