Med den rette børsteteknik er det muligt at få rene tænder og sundt tandkød, så mundhygiejnen kommer i top. Det er dog desværre ikke alle personer, som er klar over, hvor vigtigt den almindelige tandpleje med tandbørstning er. Det er derfor vigtigt at oplyse om den rette børsteteknik, så alle personer får mulighed for at passe godt på deres tænder.

Tandbørster

Det skal der bruges

Til den almindelige tandpleje skal der bruges en tandbørste, tandpasta og tandtråd. De redskaber er til at finde i langt de fleste husholdninger i Danmark. Det er vigtigt, at hvert redskab passer til den enkelte person, som skal benytte det. For at være klar til at udføre den rette børsteteknik anbefaler den rådgivende tandlæge i Århus, at der skal bruges følgende redskaber til at holde tænderne og tandkødet sundt:

  • En tandbørste, som passer i størrelsen, så børsten ikke er for stor. En for stor børste er ikke i stand til at nå de bagerste tænder. Samtidigt skal børsten have bløde børstehår, så den skånsomt kan rense tænderne uden at ridse emaljen. En for hård børste kan ridse emalje, hvilket selvfølgelig skal undgås.
  • Med en korrekt størrelse tandbørste i hånden skal der påføres tandpasta. Der bør vælges en tandpasta med fluor, da fluor forebygger mod huller i tænderne. For store mængder af fluor er dog ikke godt for børn, da det kan svie i maven, hvis det synkes. Der bør af den grund købes en tandpasta, som passer til børn, hvis der altså er børn i hjemmet.
  • Tandtråd eller tandstikker skal også stå klar på badeværelset, da de kan rense de flader mellem tænderne, som tandbørsten ikke kan nå.

Med disse redskaber er der gode forudsætninger for, at børsteteknikken holder både tænder og tandkød rent og sundt.

To minutter to gange dagligt

Alle anbefalinger lyder på, at der skal børstes tænder to gange dagligt i mindst to minutter af gangen. Selve tandbørstningen bør foregå i små og cirkulære cirkler, som gradvist renser tænderne. På den måde er det muligt at gennemgå alle tænderne systematisk i både undermunden og overmunden, så ingen tænder overses. Der bør herefter suppleres med tandtråd eller tandstikker i fladerne mellem tænderne for at undgå bakterieophobninger. Der er risiko for, at der opstår bakterieophobninger, hvis der er tænder, som konsekvent overses. Alle forældre bør hjælpe deres børn med tandbørstningen, så alle tænder med sikkerhed bliver renset grundigt.

Rådgivning i den rette børsteknik

Det er muligt at få hjælp til børsteteknikken gennem en børnevenlig tandlæge nær Risskov, som kan oplære både børn og forældre i den rette børsteteknik. Til de almindelige tandeftersyn vil alle tandlæger også være opmærksomme på, om der er bakterieophobninger, da det kan tyde på manglende tandbørstning i det område. Til de almindelige tandeftersyn vil der typisk blive foretaget en grundig tandrensning for at forbedre mundhygiejnen og tændernes sundhedstilstand. Det giver et godt grundlag for at opretholde den gode mundhygiejne gennem den rette børsteteknik.

Tandlæge Poul Martin Grønnegaard
Skejbycentret
Skelagervej 7-9
8200 Aarhus N
86 10 91 11